در آذربایجان غربی کاشت پسته توسعه یافت.

در آذربایجان غربی کاشت پسته توسعه یافت.

در آذربایجان غربی کاشت پسته توسعه یافت. 1402/12/19 امروز شنبه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خسرو شهبازی در گفتگو با خبرگزاری برنا از اذربایجان اظهار داشت: در شهرستان های چایپاره ، خوی ، ارومیه ، مهاباد ، شاهیندژ ، چهاربرج ، پیرانشهر ، پلدشت ، شوط ، سلماس ، نقده ، میاندوآب ، سردشت ، بوکان […]