در ایلام برداشت گندم ۱۰۰هزار تن افزایش یافت.

برداشت گندم

در ایلام برداشت گندم ۱۰۰هزار تن افزایش یافت. 1402/05/04 امروز چهارشنبه به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس رئیس جهادکشاورزی استان ایلام آذرنوش عموزاده اظهار داشت: امسال میزان برداشت گندم در استان نسبت به سال گذشته بخاطره اجرای طرح‌های مناسب در حوزه کشاورزی و افزایش بارندگی‌ها باعث شد ۱۰۰ هزار تن افزایش پیدا کند. ایشان اضافه کرد: […]