در بین کشاورزان بیش از 30 هزار تن کود شیمیایی توزیع شد.

کود شیمیایی

در بین کشاورزان بیش از 30 هزار تن کود شیمیایی توزیع شد. 1402/07/09 امروز یکشنبه شیرخانی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام اظهار داشت: از ماه های قبل میزان کود مورد نظر کشاورزان در انبارهای مهران دپو شده است. با توجه به برنامه ریزی های دولت جهت تامین از این انبارها کود […]