در جغین رودان فلفل دلمه و گوجه برداشت شد.

در جغین رودان فلفل دلمه و گوجه برداشت شد.

در جغین رودان فلفل دلمه و گوجه برداشت شد. 1402/12/22 امروز سه شنبه کارشناس جهادکشاورزی بخش جغین در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس اظهار داشت: در جغین سطح زیرکشت فلفل دلمه گلخانه ای 2 هکتار است که تا اردیبهشت ماه سال آینده برداشت این محصول ادامه دارد. روح الله عنوان کرد: […]