در شهرستان نکا بین دامدران 1800 تن نهاده توزیع شد.

نهاده های دامی

در شهرستان نکا بین دامداران 1800 تن نهاده توزیع شد. 1402/08/21 امروز یکشنبه سعید صمدی زرینی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندارن اظهار داشت: بین دامداران شهرستان نکا حدود 1 هزار و 875 تن نهاده یارانه دار دام و طیور از ابتدای امسال تاکنون توزیع شد. ایشان گفت: بین دامداران این شهرستان جو […]