در محمودآباد ۲۰ هزار تن مرکبات تولید شد.

در محمودآباد ۲۰ هزار تن مرکبات تولید شد.

در محمودآباد ۲۰ هزار تن مرکبات تولید شد. 1402/10/11 امروز دوشنبه محمد هادی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری موج اصفهان اظهار داشت: 667 هکتار باغ مرکبات در شهرستان محمودآباد وجود دارد. در این منطقه  98 درصد نارنگی و 90 درصد پرتقال تاکنون برداشت شده است.  ایشان اضافه کرد: در باغ های این شهرستان امسال با میانگین عملکرد […]