در مزارع شهرستان دزفول کنجد ناشکوفا کشت شد.

کنجد ناشکوفا

در مزارع شهرستان دزفول کنجد ناشکوفا کشت شد. 1402/04/26 امروز دوشنبه بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت: این نوع کنجد قابلیت کاشت ، داشت و برداشت آن بصورت مکانیزه می باشد و مشکلات هنگام برداشت را برطرف کرده است. ایشان اضافه کرد: از ویژگی های این محصول را میتوان بعنوان یک کشت […]