در گلستان برداشت 300 هزار تن شالی پیش بینی شد.

شالی

در گلستان برداشت 300 هزار تن شالی پیش بینی شد. 1402/07/04 امروز سه شنبه علی اکبر مهقانی روابط عمومی جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با خبرگزاری ایمنا اظهار داشت: از اراضی کشاورزی این استان حدود ۵۰ هزار هکتار امسال به زیرکشت شالی رفته است. ایشان اضافه کرد: از اراضی شالی این استان 50 درصد تاکنون برداشت شده […]