در گنبد کاووس سموم کشاورزی بدون مجوز کشف شد.

سموم کشاورزی

در گنبد کاووس سموم کشاورزی بدون مجوز کشف شد. 1402/04/05 امروز دوشتبه سردار سعید دادگر در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: در شهرستان گنبدکاووس یک انبار محل نگهداری سموم کشاورزی بدون مجوز با اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی شناسایی شد. ایشان اضافه کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه نماینده اداره صمت پس از هماهنگی […]