در 2هزار و 300 هکتار از مزارع جویبار شبدر کشت شد.

کشت شبدر

در 2هزار و 300 هکتار از مزارع جویبار شبدر کشت شد. 1401/09/28 در روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران مدیر جهادکشاورزی جویبار اظهار داشت: امسال شبدر برسیم در 2 هزار و 304 هکتار مزارع در این شهرستان کشت شده است. محمدمهدی عباس زاده افزود: کشت گیاهان علوفه ای از نظر اصلاح زمین […]