در 20 هزارهکتار شالیزارهای مازندران رتون کشت و پرورش یافت.

کشت رتون

در 20 هزارهکتار شالیزارهای مازندران رتون کشت و پرورش یافت. 1402/05/11 امروز چهارشنبه رئیس سازمان جهاد کشاورزی حسن عنایتی کلیجی در گفتگو با خبرگزاری آریا اظهار داشت: اراضی کشاورزی مازندران بیش از 200 هزار هکتار است که 141 هزار و 353 هکتار آن به صورت مکانیزه و 67 هزار و 720 هکتار به صورت سنتی […]