زهکشی خاک

زهکشی خاک مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده متاسفانه چندسالی است که کشورما شاهد وقوع سیل های ویرانگر زیادی در فصول مختلف سال حتی تابستان میباشد که خسارات زیادی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده ویرانگر توسط کارشناسان مطرح شده است. یکی از آنها زهکشی […]