زیر کشت مجدد برنج در مازندران

برنج

97 هزار هکتار زمین کشاورزی مازندران زیر کشت مجدد برنج 1401/06/26 به گزارش خبرگزاری مازندران با اشاره به برداشت برنج در کشت اول در 208 هزار و 948 هکتار اراضی شالیزاری مازندران از برداشت مکانیزه در 201 هزار و 507 هکتار از شالیزار های استان خبر داد. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی […]