کرم خاردار پنبه چطور زندگی میکند

کرم خاردار پنبه

کرم خاردار پنبه چطور زندگی میکند مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده چرخه زندگی کرم خاردار پنبه آیا کرم خاردار پنبه را می شناسید ؟؟؟ آیا می دانید کرم خاردار پنبه چه خسارتی به گیاه وارد می کند !!!! بعلت داشتن برآمدگی های خار مانند در […]