راه های مقابله با شوری خاک

راه های مقابله با شوری خاک مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده شوری خاک متاسفانه معضلی است که به دلیل خشکسالی های اخیر ، زمین های کشاورزی زیادی را درگیر کرده و به محصولات کشاورزی فراوانی آسیب رسانده است. شوری خاک معضلی است که راه […]