صادرات 90 درصد محصولات گلخانه ای تیران و کرون

صادرات محصولات گلخانه ای

صادرات 90 درصد محصولات گلخانه ای تیران و کرون 1401/10/29 روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: از محصولات گلخانه ای این شهرستان حدود 90 درصد به کشورهای خارجی از جمله روسیه و حوزه خلیج فارس صادر میشود. مهدی آرپناهی گفت: مهمترین قطب های تولید محصولات گلخانه […]