کنترل کردن علف های هرز

کنترل کردن علف های هرز مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده در وهله اول باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که آیا علف های هرز بطور کلی موجوداتی مضر برای محیط زیست میباشند یا خیر؟ جواب این سوال قطعا خیر میباشد زیرا علف های […]