عوارض صادرات 70 درصدی گوجه فرنگی تا پایان سال تمدید شد.

صادرات گوجه فرنگی

عوارض صادرات 70 درصدی گوجه فرنگی تا پایان سال تمدید شد. 1401/11/15 روز شنبه علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر تمدید عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی را به میزان 70 درصد ارزش پایه صادراتی به گمرکات اجرایی اعلام کرد. در 12 بهمن ماه طبق بخشنامه که […]