روش های کنترل نمودن سال آوری درختان

روش های کنترل نمودن سال آوری درختان مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده باغداران زیادی با این معضل روبرو میباشند و هر ساله با نگرانی های فراوانی برای کنترل نمودن سال آوری درختان خود درگیر میباشند. مهمترین سرمایه های باغداران درختان آنان میباشد و چنانچه […]

بهترین کود برای باغات

بهترین کود برای باغات مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده اهمیت کوددهی باغات دارای درختان میوه از آنجایی مهم است که رقابت در بازار میوه بر اساس پارامترهایی همچون وزن میوه ، ارگانیک بودن ، عطر ، طعم ، رنگ . لعاب آن میوه شکل میگیرد. هرچه […]

اهمیت فروت ست

کود فروت ست

اهمیت فروت ست مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده کود فروت ست و اهمیت بیشتر شدن محصول و میوه های درختان بزرگترین هدف کشاورزان و باغداران است که دوست دارند ثمره زحمتی یک سال خود را ببینند. Fruit set  فروت ست یک عبارت انگلیسی است که به معنای […]