اهمیت فروت ست

کود فروت ست

اهمیت فروت ست مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده کود فروت ست و اهمیت بیشتر شدن محصول و میوه های درختان بزرگترین هدف کشاورزان و باغداران است که دوست دارند ثمره زحمتی یک سال خود را ببینند. Fruit set  فروت ست یک عبارت انگلیسی است که به معنای […]