خاص ترین سولفات آهن

سولفات آهن

خاص ترین سولفات آهن مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده سولفات آهن یکی از خاص ترین و مهم ترین نهاده در بحث کشاورزی است. علت کمبود آهن در گیاه باعث کاهش رشد ، گلدهی و باردهی گیاه و محصولات زراعی می شود. از آنجایی سولفات آهن نقش […]