مبارزه شیمیایی 18 هزار هکتار گندم و جو در مازندران

مبارزه شیمیایی گندم و جو

مبارزه شیمیایی 18 هزار هکتار گندم و جو در مازندران 1401/11/25 روز سه شنبه عبدالرحمن زاغی در گفت وگو با روابط عمومی جهادکشاورزی مازندران اظهار کرد: تاکنون 18 هزار و 474 هکتار مزارع گندم و جو استان مبارزه شیمیایی با افات ، بیماری ها و علف های هرز شذ. مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی مازندران […]