مراحل استفاده از کودهای کشاورزی

مراحل استفاده از کودهای کشاورزی مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده خاک های کشاورزی در اثر کشت محصولات گوناگون هر ساله دچار کاهش عناصر مغذی میشوند که این روند در طول زمان میتواند هم خاک را از نظر مواد غذایی فقیر گرداند و هم میتواند باعث شوری […]