مراغه قطب تولید سیب در آذربایجان شرقی

سیب

مراغه قطب تولید سیب در آذربایجان شرقی 1401/08/07 رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جشنواره سیب مراغه اظهار داشتند توجه به قرارگرفتن مراغه در حوزه دریاچه ارومیه باید افزایش بهره وری و کاهش دور ریز سیب در اولویت قرار بگیرد تا با صرف کمترین حجم آب بتوانیم با کیفیت ترین سیب را تولید نماییم. ایشان ادامه […]