مزارع کلزا در سبز شدند.

مزارع کلزا در سبز شدند.

مزارع کلزا در سبز شدند. 1402/09/22 امروز چهارشنبه مدیر جهادکشاورزی بهشهر غلامرضا قنبری در گفتگو با خبرنگاران جوان اظهار داشت: از زمین های کشاورزی شهرستان بهشهر حدود 3 هزار و 800 هکتار به زیرکشت سبز دانه روغنی کلزا اضافه شد. ایشان افزود: از زمان کاشت پایش مستمر مزارع زیرکشت دانه روغنی کلزا آغاز شده است. […]