کشاورزی مدرن

کشاورزی مدرن مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده همانطور که میدانید منابع طبیعی کره زمین با سرعت توسط صنایع مختلف در حال مصرف شدن است و با توجه به تجدید پذیر نبودن این منابع باید فکری به حال آن کرد تا پیش از اتمام کامل منابع […]