عوامل کمبود روی در کشاورزی

کمبود روی

عوامل کمبود روی در کشاورزی مدت زمان مطالعه : حدود 6 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده کمبود روی عنصر در خاک های قلیایی دارای آهک و میزان پایین مواد آلی شایع است و متاسفانه اکثر خاک های کشور ایران از کمبود روی رنج می برند. کمبود این عنصر بیشتر در خاکهای […]