میوه تنظیم بازار شب عید در مشهد توزیع میشود.

میوه تنظیم بازار

میوه تنظیم بازار شب عید در مشهد توزیع میشود. 1401/12/10 در روز چهارشنبه 10 اسفندماه محمد میری در گفت و گویی توضیح داد: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشهد توزیع میوه تنظیم بازار از 15 اسفند ماه در مراکز به صورت مستقیم در معرض فروش گذاشته می شود. وی در ادامه صحبت های خود […]