میوه شب عید در مازندران خریداری شد.

میوه شب عید

میوه شب عید در مازندران خریداری شد. 1401/09/22 رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران حسن عنایتی در جلسه کمیته راهبردی خرید مرکبات شب عید گفت: با اینکه عمده ترین تامین کننده پرتقال استان مازندران است از 20 آذر تا 15 بهمن ماه باید خرید و ذخیره سازی سیب و مرکبات استان انجام شود. او افزود: در جهاد […]