نانو کود و نقش آن در کشاورزی

نانو کود و نقش آن در کشاورزان مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده امروزه نقش کودهای کشاورزی در افزایش تولیدات محصولات بر همگان آشکار است و کشاورزان هر ساله ناگزیرند تا بخشی از درآمد سالانه خود را به خرید کود اختصاص دهند. کودهای نیز خود […]