مزایای افزایش بهره وری در کشاورزی

مزایای افزایش بهره وری در کشاورزی مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده کشور ما ایران کشوری چهارفصل و با اقلیم ها متفاوت میباشد. کشاورزان هر اقلیم با توجه به ویژگی های زمین و آب و هوا اقدام به کشت محصولاتی مینمایند. در سالهای اخیر بحران […]