چه کودی برای زعفران استفاده کنیم؟

روش کوددهی زعفران بصورت اصولی

با کیفیت ترین کود برای زعفران مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده زعفران گیاهی با خصوصیات منحصر به فرد است. کل تولید جهانی این ادویه با ارزش ۲۲۰ تن تخمین زده شده که ۹۰ درصد در ایران و ۹۸ درصد از آن متعلق به استان خراسان […]