واردات 90 درصدی دانه های روغنی

دانه های روغنی

واردات 90 درصدی دانه های روغنی 1401/07/24 یکی از اعضای کمیسیون مجلس با اشاره به خبر اذعان داشتند که در طی ماه های اخیر و همزمان با وقوع بحران در بازارهای جهانی و اقدام دولت برای مردمی سازی یارانه ها شاهد افزایش قیمت بوده ایم که اکنون دولت تصمیم گرفته تا با چشم پوشی بر […]