وضعیت تاسف بار کشاورزی و دامپروری در نهبندان

کشاورزی و دامپروری در نهبندان

وضعیت تاسف بار کشاورزی و دامپروری در نهبندان 1401/11/18 در روز سه شنبه مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان به پروژه های افتتاحی در این شهرستان اشاره کرد. وی ضمن تشکر از وزارت نیرو در خصوص پروژه پست 400 کیلو ولت نهبندان درخواست پیگیری پست 132 منطقه شاه کوه را داشت. نخعی گفت: اقدام وزارت صنعت […]