پایان یافتن عملیات کشت گندم در 100 هزار هکتار اراضی استان بوشهر

کشت گندم در بوشهر

پایان یافتن عملیات کشت گندم در 100 هزار هکتار اراضی استان بوشهر 1401/10/04 به گزارش خبرگزاری تسنیم رضا حسین پور اظهار داشت: از آبان ماه کشت گندم در اراضی استان بوشهر آغاز شده است. کشت گندم در 15 هزار به کشت آبی و 85 هزار هکتار به کشت دیم اختصاص یافته است. ایشان تصریح کرد: […]