پرداخت 680 میلیارد ریال وام مکانیزاسیون کشاورزی در خمین

پرداخت وام مکانیزاسیون

پرداخت 680 میلیارد ریال وام مکانیزاسیون کشاورزی در خمین 1401/09/06 روز یکشنبه  احمدرضا جعفری در گفت و گو با ایرنا افزود: برای دریافت 590 میلیارد تسهیلات از محل اعتباری مکانیزاسیون و طرح جهش تولید حدود 39 نفر متقاضی به بانک معرفی شدند. ایشان فرمودند: پرداخت این تسهیلات برای خرید ادوات کشاورزی مانند سم پاش و […]