پیش بینی برداشت 30 هزار تن بادام زمینی از مزارع پارس آباد

بادام زمینی

پیش بینی برداشت 30 هزار تن بادام زمینی از مزارع پارس آباد 1401/07/20 فرماندار شهرستان پارس آباد اظهار داشت که در سال جاری 8 هزار هکتار از زمین های این شهرستان به کشت بادام زمینی اختصاص یافته است که مورد انتظار است در نهایت 30 هزار تن بادام زمینی برداشت شود. ایشان نرخ برداشت بادام […]