پیش بینی کاهش 39 میلیون تنی تولید غلات در جهان

تولید غلات

پیش بینی کاهش 39 میلیون تنی تولید غلات در جهان 1401/09/02 فائو در جدیدترین گزارش خود پیش بینی نمود که تولید علات جهان در سال 2022 پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود و کشورها مجبور خواهند شد تا به سراغ ذخایر غله خود بروند. بر اساس این گزارش تولید غلات در سال جاری 1.4 درصد نسبت […]