روش های کنترل نمودن سال آوری درختان

روش های کنترل نمودن سال آوری درختان مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده باغداران زیادی با این معضل روبرو میباشند و هر ساله با نگرانی های فراوانی برای کنترل نمودن سال آوری درختان خود درگیر میباشند. مهمترین سرمایه های باغداران درختان آنان میباشد و چنانچه […]