کلزا و کانولا دو گیاه ارزشمند

کلزا و کانولا دو گیاه ارزشمند مدت زمان مطالعه : حدود 3 دقیقه  گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده همانطور که میدانید امروزه جهان با رشد روزافزون جمعیت همراه است و این جمعیت نیز به غذا وابسته میباشد. یکی از مواد غذایی جدایی ناپذیر از سبد غذایی انسان روغن است که بخش […]