کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش 13 درصدی تولید برگ سبز چای

چای

کاهش بارندگی و به دنبال آن کاهش 13 درصدی تولید برگ سبز چای 1401/09/07 حبیب جهانسوز رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت از ابتدای فصل برداشت تا کنون خرید برگ سبز چای به بیش از 116 هزار تن رسیده است این در حالی است که تاکنون بیش از 813 میلیارد تومان که معادل است با […]