کشاورزان گلستانی کود یارانه ای مورد نیاز خود را دریافت کردند.

کود یارانه ای

کشاورزان گلستانی کود یارانه ای مورد نیاز خود را دریافت کردند. 1401/11/11 سید صمد ضیایی در گفت و گویی در دوشنبه شب از طرح کشت قراردادی گندم به عنوان یک مدل موفق برای کشاورزان گلستانی یاد کرد. مدیر شرکت خدماتی کشاورزی گلستان از پشتیبانی این شرکت از ابتدای اجرای این طرح خبر داد. همچنین در […]