کشت گندم در 6 هزار هکتار اصفهان

کشت گندم

کشت گندم در 6 هزار هکتار اصفهان 1401/12/18 امروز پنجشنبه مدیر زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون براساس آماری که بدست آمده حدود 6 هزار هکتار کشت گندم و تا حدودی کشت گلرنگ انجام شده است. این در حالی است که کشت گلرنگ همچنان ادامه دارد. درباره میزان کشت کشاورزان در زمان بازگشایی زاینده […]