کمک بسیج به بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی

کمک بسیج به بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی 1401/08/08 فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشتند که بسیجیان به وزارت جهاد کشاورزی برای تامین غذایی پایدار و رسیدن به امنیت ملی و اقتدار غذایی کمک مینمایند. همچنین ایشان عنوان نمودند که مبارزه با استکبار صرفا سلاح در دست گرفتن نیست و ممکن است در […]