کم رغبتی کشاورزان گلستانی به کشت پنبه

کشت پنبه

کم رغبتی کشاورزان گلستانی به کشت پنبه 1401/07/25 استان گلستان زمانی بخاطر وسعت کشت پنبه به سرزمین طلای سفید شهرت داشت. اما امروزه متاسفانه کشت این محصول چندان صرفه اقتصادی نداشته و کشاورزان تمایلی برای کشت آن ندارند. در رابطه با تنوع اقلیمی گلستان باید گفت که هفت اقلیم از سیزده اقلیم را درون خود […]