کود ارگانیک و خواص آن

کود ارگانیک و خواص آن مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده کود ارگانیک به کودی گفته میشود که فرآوری و تولید آن وابسته به مواد شیمیایی و فرمولاسیون های خاص آزمایشی نبوده و به بیانی راحت تر منبع اصلی تولید آن طبیعت میباشد. با توجه به این […]