کود اوره در دی ماه توزیع میشود

کود اوره

کود اوره در دی ماه توزیع میشود 1401/11/10 حمید ابراهیمی زاده در گفت و گوی اخیر خود گفت: در راستای تدارک و تامین کودهای ازته مورد نیاز بخش کشاورزی در دی ماه سال جاری، مقدار 69253 هزار تن کود اوره از مبدا پتروشیمی شیراز بارگیری شد وی در ادامه مقصد این کود ها را استان […]