کود اوره یا کود سفید

کود اوره یا کود سفید مدت زمان مطالعه : حدود 2 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده کود اوره از کودهای شیمیایی در آزمایشگاه از واکنش میان کربن دی اکسید و آمونیاک مایع بدست میاید. این واکنش باید تحت فشار و دمای بالا صورت پذیرد. کود اوره 46 درصد نیتروژن داشته و یکی […]