شگفت انگیز ترین کود مایع مرغی برای درخت گردو

کوددهی درخت گردو

شگفت انگیز ترین کود مایع مرغی برای درخت گردو مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه  گردآورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده یکی از مشکلاتی که باغداران برای درختان گردو دارند پربار شدن ،درشت شدن و افزایش محصول هست. درخت گردو نیاز به 3 عنصر نیاز دارد: نیتروژن (تقویت درخت گردو) ، فسفر (در […]