کود مورد نیاز کشاورزان یزدی تامین شد.

کود کشاورزی

کود مورد نیاز کشاورزان یزدی تامین شد. 1401/10/25 روز یکشنبه به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگاری یزدآوا اظهار کرد: تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی بخصوص کودهاای کشاورزی بر عهده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان میباشد که برای استان […]